Evaluarea competențelor digitale este proba D a Bacalaureatului 2024 și are loc în zilele de 19, 20 și 21 iunie 2024, conform calendarului examenului. Proba de evaluare a competențelor digitale se desfășoară în laboratoarele de informatică din unitățile de învățământ liceal și este, preponderent, o probă de natură practică.

Potrivit datelor Ministerului Educației, peste 134.000 de candidaţi, dintre care 119.000 din promoţia curentă şi 15.000 din seriile anterioare, sunt aşteptaţi să susţină examenul în această sesiune.

Examenele se susțin în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Subiectul are următoarea structură:

– Fișa A – cu conexiune funcțională la Internet, cu durata de 15 minute;

– Fișa B – după întreruperea conexiunii la Internet, cu durata de 75 minute.

Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, organizată la nivelul unității de învățământ liceal, asigură, înaintea probei de evaluare a competențelor digitale, pregătirea laboratoarelor de informatică și a calculatoarelor pentru buna desfășurare a acesteia. Comisia se va asigura că toate calculatoarele au softul necesar pentru rezolvarea subiectelor, în conformitate cu programa de bacalaureat pentru proba de evaluare a competențelor digitale, că există conectare la internet pentru fiecare calculator etc., conform Ghidului profesorului pentru Bacalaureat – auxiliar didactic avizat de Ministerul Educației.

Totodată, la pregătirea calculatoarelor se va avea în vedere ca, în timpul probei, candidații să nu poată comunica între ei prin calculator și ca toate calculatoarele să aibă aceeași informație pentru toți candidații. Sălile în care se desfășoară proba de evaluare a competențelor digitale vor fi pregătite de comisia de bacalaureat din unitatea de învățământ liceal și în sensul respectării prevederilor din metodologie.

Desfășurarea probei:

Candidații sunt repartizați în săli, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competențelor, organizată la nivelul unității de învățământ. Asistenții verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală. Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenții vor explica elevilor modul de desfășurare a probei și modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. La finalul probei, în funcție de procedurile stabilite de Centrul Național de Evaluare și Examinare, candidații vor preda asistenților foile pe care au rezolvat subiectul sau vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obținute prin rezolvarea subiectelor propuse, precum și un fișier în care vor nota răspunsuri la eventualele întrebări conținute în subiecte. Acestea constituie documente de examen.

Evaluarea probei:

Evaluarea se face conform baremului transmis de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Fiecare examinator acordă un punctaj exprimat printr-un număr întreg cuprins între 0 și 100. Punctajul final al fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a punctajelor celor doi examinatori, rotunjită în favoarea candidatului, la numărul întreg imediat superior. Punctajul final obținut se transformă în nivel de competență digitală astfel:

Punctaj Nivel de competență digitală
0 – 19
20 – 30 utilizator începător
31 – 55 utilizator de nivel mediu
56 – 74 utilizator avansat
75 – 100 utilizator experimentat

Tot pe 19 iunie, dar dimineața de la ora 9:00, începe și proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale.

Aceasta este similară cu cea de la competențele în limba română, susținută de toți elevii înscriși la Bac, probă care continuă și astăzi, 19 iunie.

Un lucru specific acestei probe de limba maternă, conform metodologiei, este că la examenul oral de limba și literatura maghiară candidații pot folosi culegeri de texte. Iar pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare.

Sursa: edupedu.ro

Articolul precedentFost premier al României: Florian Coldea NU mai asculta de Băsescu! Cum s-a produs MAREA TRĂDARE: dezvăluiri bombă
Articolul următorAtenție, români! Factura electronică devine obligatorie pentru toți, de la 1 ianuarie 2025