Sfinții zilei

Sfinții Apostolii Petru și Pavel (dezlegare la pește)

Sfântul Apostol Petru s-a născut în Betsaida, la  Marea Galileii  era pescar și se chema Simon, înainte de a se întâlni cu Domnul. Mântuitorul i-a pus numele de ,,Petru’’ care înseamnă ,,Piatră’’. Era  frate cu Sfântul Apostol Andrei, ,,Cel întâi chemat’’ la slujirea credinței. Acesta era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici. Sfântul a fost primul care a predicat mesajul Evangheliei lui Hristos după pogorârea Sfântului Duh, cu multă strădanie, fără de odihnă , pentru răspândirea credinței și îndeplinirea poruncilor Mântuitorului. Apostolul Petru a fost autorul celor două Epistole din Noul Testament, comori de învățătură. Moartea Sfântului a avut loc la Roma, în Cetatea Cezarilor, pe 29 iunie, în anul 67. A fost răstignit cu capul în jos din porunca împărat Nero.

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în Tarsul Ciliciei într-o familie de farisei. Înainte de a veni la credință se numea Saul și era fariseu, rabin în religia evreilor, fiind cunoscător al întregii învățături din acea vreme. Sfântul era un prigonitor a celor ce mărturiseau credința în Hristos. Pe când călătorea spre cetatea Damascului, l-a văzut pe Domnul, Care i S-a arătat în chip minunat și a crezut în El, devenind un neînfricat propovăduitor al credinței creștine sub noul nume de Pavel ,,vas ales’’. Apostolul a fost unul dintre cei mai mari apostoli a lui Hristos, fiind numit și ,,Apostolul Neamurilor’’. Moartea Sfântului Apostol Pavel a fost de mucenic, tăindu-i-se capul cu sabia, în aceeași zi cu Sfântul Petru și sub același împărat Nero, la marginea Romei.

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este precedat întotdeauna de o perioadă de post.

Citește continuarea pe realitateaspirituala.net

Articolul precedentSfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Articolul următorCriza carburanților. Virgil Popescu, ferm convins că România va avea cele mai mici prețuri din UE, după Ungaria