La Timișoara, pentru îmbunătățirea transportului în comun și reducerea poluării vechiile autobuze diesel vor fi înlocuite cu altele, electrice. 

Noile autobuze sunt modele moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, judeţul Timiş, au derulează proiectul “Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Braşov, Timişoara” cod SMIS 128114, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1./3 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în parteneriat, conform Ordinului nr. 4812/01.10.2019 pentru finanţarea proiectului mai sus menţionat.

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni, respectiv între 01 Ianuarie 2019 – 31 Ianuarie 2022. Valoarea totală a proiectului  este de 226.186.213,64 lei, finanţarea nerambursabil este de 184.977.159,38 lei.

Obiectivul general al proiectului pentru municipiul Timişoara este îmbunătățirea transportului public, prin reînoirea mijloacelor de transport in comun de pe rutele de transport public selectate. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:
• prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii se elimină practic emisiile de GES de pe rutele respective;
• prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI) prin noile vehicule, precum și prin îmbunătățirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanțate prin POR 2014 – 2020, mai mulți locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor fi renunțat la transportul privat.

Obiectivul specific al proiectului pentru Municipiul Timişoara vizează un transport public în sistem integrat, eficient şi accesibil, prin achiziţia a 44 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 18 m. Acestea vor fi insotite de 15 statii de incarcare rapida si 44 statii de incarcare lenta pentru autobuze electrice . Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 130 persoane, din care minim 44 de persoane pe scaune. Rutele pe care vor circula autobuzele: – ruta M35: 2 autobuze electrice; – ruta 40: 4 autobuze electrice; – ruta E7: 7 autobuze electrice; – ruta 33: 6 autobuze electrice; – ruta E1: 5 autobuze electrice; – ruta E8: 3 autobuze electrice; – ruta 21: 2 autobuze electrice; – ruta M44: 1 autobuze electrice; – ruta E2: 5 autobuze electrice; – ruta M22: 6 autobuze electrice; – ruta E3: 3 autobuze electrice.

Implementarea proiectului va fi asigurată de o Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), o structură constituită la nivelul Municipiului Timişoara, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Articolul precedentPolițiștii locali participă și la ședințele cu părinții elevilor de la școlile pe care le supraveghează
Articolul următorTinerii români se pot înscrie pentru o excursie gratuită în Europa. Cererile se depun până în 28 noiembrie