Ministerul Muncii a publicat proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, care privesc și acordarea majorărilor salariale restante pentru polițiști și angajații din sectorul sanitar.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,

 

În contextul Programului de Guvernare 2021 – 2024, printre priorităţile Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se numără şi modernizarea sistemului de salarizare în sectorul public, care va avea drept scop eliminarea inechităţilor şi instituirea unui sistem de stimulare a performanţei

Având în vedere că noua lege care va reglementa salarizarea personalului plătit din fonduri publice „va stabili o metodologie unitară de calcul în scopul de a spori echitatea salarizării în sectorul bugetar (aplicarea principiului plăţii egale pentru muncă de valoare egală), de a asigura tratamentul nediscriminatoriu în stabilirea sporurilor şi corelarea performanţelor cu salariul plătit“,

 

Dat fiind faptul că Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborată astfel încât începând cu anul 2022 să fie aplicată în integralitatea sa, iar în prezent există o serie de categorii de personal bugetar care beneficiază deja de salariile de bază prevăzute în grilele legii-cadru, ca
urmare a majorărilor salariale acordate după apariţia acesteia, astfel creându-se dezechilibre în sistemul de salarizare din sectorul public,

 

Având în vedere că, anumite categorii de personal bugetar din cadrul Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 beneficiază deja de salariile de bază prevăzute de acest act normativ pentru anul 2022, iar deficitul de personal generează o vulnerabilizare a sistemului de sănătate și asistență socială,

 

Având în vedere problema majoră a domeniului de asistență socială, lipsa personalului
de specialitate, și ținând cont de provocările cu care se confruntă sistemele de asistență socială
(pandemia COVID, criza din Ucraina, creșterea numărului persoanelor vârstnice în România,
criza forței de muncă în domeniul asistenței sociale, migrarea forței de muncă în alte state
membre în defavoarea României și nu numai),

 

Ținând cont de iminența declanșării unei greve generale în sistemul sanitar care ar putea
bloca activitatea acestui sistem, cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației,

Articolul precedentDouă cutremure la ARAD, în mai puțin de o oră
Articolul următorKlaus Iohannis: Rusia va continua să fie cea mai mare ameninţare la adresa securităţii europene şi euroatlantice