Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) este sărbătorită în acest an la 25 mai, la 40 de zile de la Învierea Domnului (Sfintele Paşti).

„Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu Dumnezeu. (…) Căci cine ar fi nădăjduit că Dumnezeu iarăşi se va împăca cu oamenii? Nu pentru că Domnul era vrăjmaş al oamenilor, ci pentru că robul era uşuratic la minte; nu pentru că Stăpânul era aspru, ci pentru că robul era nemulţumit” – Cuvânt la Înălţarea Domnului, din „Predici la duminici şi sărbători”, Sfântul Ioan Gură de Aur (www.ioanguradeaur.ro).

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, astăzi S-a Înălţat la cer, faptul este consemnat în istoria Apostolilor (Faptele Apostolilor, a cincea carte a Noului Testament), unde este consemnată prezenţa la eveniment a doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe care stăteau lângă apostoli: „(…) doi bărbaţi au stat înaintea lor în haine albe, care au şi zis: Bărbaţi galileeni, ce staţi căutând spre cer? Acest Iisus, care S-a înălţat de la voi la cer, aşa va veni, precum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte l, 10-l1).

„Pentru ce vorbesc ei aşa?”, se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nu aveau oare ucenicii ochi? Nu văzuseră ei înşişi ceea ce s-a petrecut? Nu spune evanghelistul că S-a înălţat înaintea ochilor lor? (Fapte l, 9). Pentru ce, oare, s-au înfăţişat atunci îngerii şi le-au spus că El S-a înălţat la cer?”.

Unul din motive, arată Sfântul Ioan, a fost că ucenicii erau întristaţi pentru despărţirea de Hristos. De aceea li s-au arătat îngerii; ei trebuiau să aline durerea ucenicilor pentru ducerea Domnului de la dânşii prin făgăduinţa revenirii Lui.

Sărbătoarea de astăzi aduce astfel aminte de cea de-a doua venire a Lui Hristos. Prin prezenţa celor doi îngeri pe Muntele Elelonului menţionaţi de textul apostolic şi prin cuvintele lor este anunţată a doua venire a Mântuitorului.

„Aşadar, să priveghem şi să îndreptăm ochii duhului nostru la a doua venire a Domnului”, îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl ia de martor pe însuşi Apostolul Pavel, care adevereşte: „Însuşi Domnul întru poruncă, la glasul arhanghelului, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, întru întâmpinarea Domnului” (I Tesaloniceni 4, 16-17).

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte la Înălţarea Domnului şi ziua de pomenire a eroilor neamului românesc.

Pomenirea eroilor români la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Decizia a fost consfinţită ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1999 şi 2001.

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Pomenirea eroilor români se face de altfel în tot cursul anului, la fiecare Sfântă Liturghie săvârşită în bisericile ortodoxe. Sunt pomeniţi „eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român”

Articolul precedentCod galben de furtuni în Bucureși și 27 de județe
Articolul următorUn ciclon mediteranean lovește România – Meteorologii avertizează: cât vor ține furtunile violente